Kwaliteit

Kerngedachte van Opvanghuis Berlicum is na een bestaan van ruim 90 jaar nog steeds:
””Dichtbij de cliënt, maar met behoud van eigen regie””

Kwaliteit is voor Opvanghuis Berlicum onder te verdelen in vier niveau’s:
- cliënt, - medewerker, - organisatie, - omgeving.

Cliënt: de cliënt staat centraal bij Opvanghuis Berlicum en alle medewerkers zijn zich hier bewust van. De professionals van Opvanghuis Berlicum streven ernaar om de cliënt te ondersteunen bij het bevorderen van kwaliteit van leven. Daarbij richt de professional zich op het inzetten van de krachten en talenten van de cliënt, maar ook op het versterken van het netwerk van de cliënt en het meedoen in de maatschappij.

Medewerker: De expertise van de medewerkers wordt ten volste benut bij het realiseren van kwaliteit. Opvanghuis Berlicum vindt het belangrijk om een goede werkgever te zijn. Er wordt doorlopend geïnvesteerd in de kwaliteit van de medewerkers door middel van scholing en coaching.

Organisatie: Opvanghuis Berlicum heeft haar organisatie zo ingericht dat er sprake is van transparantie en korte lijnen. Wij hanteren hierbij de Algemene Leveringsvoorwaarden die wij u op verzoek kunnen toesturen.

Omgeving: Opvanghuis Berlicum hecht veel waarde aan de kwaliteit van de relatie met verwijzers, ketenpartners en gemeenten. Dit betekent ook dat ook dat wij in staat zijn om flexibel en adequaat in te spelen op vraagstukken uit de omgeving.

In het streven naar een maximale veiligheid en bewaken van de kwaliteit hanteert men de navolgende zaken: 

  • Sinds 2012 is er een toeziendhoudend orgaan die voldoet aan de Governance Code
  • Regelmatige toetsing van gebruiksvergunningen
  • Hanteren van Kwaliteitshandboek
  • Verplichte vaccinatie medewerkers
  • Verplicht overleggen van “”Verklaring omtrent Gedrag”” door medewerkers
  • Hanteren van “”Hygiene-code””voor zorginstellingen
  • Beschikken over certificering HKZ ( Harmonisatie Kwaliteit Zorg )
  • Medewerkers zijn allen BHV-opgeleid
  • Regelmatig training van medewerkers 
  • Voor meer informatie over het privacybeleid klik hier

Het behoeft geen nadere toelichting dat kwaliteit en veiligheid een continu proces is.