Medewerkerstevredenheid

Medewerkers waarderen het werk in Opvanghuis Berlicum met een

rapportcijfer van 8,0% 

 

De mate van tevredenheid over het werk en de werksituatie bepalen voor een groot deel de resultaten, de betrokkenheid, het verzuim en de loopbaan van medewerkers als ook de onderlinge werkverhoudingen. In een proces van continue verbetering en strategisch personeelsmanagement is informatie en kennis van medewerkers over de waardering voor hun werk en werksituatie voor Opvanghuis Berlicum van groot belang, om meerdere redenen:

  • het biedt mogelijkheden voor het verklaren van ziekteverzuim en verloop
  • het levert informatie op over wat in de ogen van medewerkers storende factoren zijn in het streven naar (meer) kwaliteit in het werk
  • het geeft inzicht in de kwaliteit van het management
  • het leidt tot een inventarisatie van knelpunten in het werk en biedt mogelijkheden voor het vinden van oplossingen
  • het geeft inzicht in de ervaren werkdruk en de mogelijke oorzaken hiervan
  • het laat zien op welke aspecten medewerkers tevreden zijn


De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in welke mate de medewerkers van Opvanghuis Berlicum tevreden zijn over het werk, de werksituatie en de organisatie Opvanghuis Berlicum in zijn geheel.

Voor het onderzoek naar medewerkerstevredenheid is, in samenspraak met opdrachtgever, gekozen om naast de tevredenheid in zijn algemeenheid, de tevredenheid te meten binnen vooraf gekozen thema's die individueel en samen de mate van tevredenheid over het werk en de werksituatie bij Opvanghuis Berlicum kunnen beïnvloeden.