Opvanghuis Berlicum

Opvanghuis Berlicum is sinds 1920 actief in de maatschappelijke opvang en biedt beschermd wonen aan mensen met een psychiatrische achtergrond, al dan niet in combinatie met een verslaving, verstandelijke beperking, problematische schulden en/of een justitieverleden.
Kenmerkend is dat de doelgroep op meerdere leefgebieden over onvoldoende vaardigheden beschikt.

Opvanghuis Berlicum beschikt over het HKZ certificaat: Norm Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang waarmee de instelling voldoet aan de eisen gesteld in de norm: NEN-EN-ISO 9001:2015
 
 
 

Belangrijk om te weten

Item 1

94,7% van onze clienten waarderen Opvanghuis Berlicum in het clienttevredenheidsonderzoek in november 2021 met een 8,4.

Item 2

In het medewerkers- tevredenheidsonderzoek in januari 2024, werd Opvanghuis Berlicum gewaardeerd met een 8,4.

Item 3

In januari 2024 heeft het merendeel van de ketenpartners de aandachtspunten in de onderlinge samenwerking beoordeeld met 'goed' en 'zeer goed'.

Item 4

 In juni 2023 is het Management Systeem: HKZ Norm Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang: 2015 Algemeen Organisatiedeel rubrieken 4 t/m 9: 2015 weer verlengd.

Hiermee voldoet de instelling eveneens aan de eisen gesteld in de norm: ISO 9001:2015