Over Opvanghuis Berlicum

Opvanghuis Berlicum is sinds 1920 actief in de maatschappelijke opvang en biedt beschermd wonen aan mensen met een psychiatrische achtergrond, al dan niet in combinatie met een verslaving, verstandelijke beperking, problematische schulden en een justitieverleden.

Kenmerkend is dat de doelgroep op meerdere leefgebieden over onvoldoende vaardigheden beschikt.

Opvanghuis Berlicum beschikt over het HKZ-certificaat waarmee de instelling voldoet aan de eisen gesteld in de norm: NEN-EN-ISO 9001:2015

Uitgangspunten
- Client verblijft altijd op vrijwillige basis
- Client kent voldoende vrijheid, echter binnen afgesproken regels zoals vastgelegd in de woon-zorgovereenkomst en de huisregels
- In begeleiding en ondersteuning wordt gekeken naar mogelijkheden van de client
- Streven is om het woon- en leefklimaat te verbeteren

 

 

 

 

 

      

 
 
 
 

 

De ondersteuning die Opvanghuis Berlicum biedt is zeer gevarieerd en kan bijvoorbeeld bestaan uit
- Begeleiding bij het inzichtelijk maken van administratieve en financiële vragen
- Onderhouden van de contacten met externe hulpverleners of behandelaars
- Toewerken naar een goede dagstuctuur
- Begeleiden bij het vinden van een passende dagbesteding en/of werk
 
Om het begeleiden naar meer en betere vaardigheden vorm te geven wordt er door diverse goed opgeleide medewerkers begeleiding en ondersteuning geboden. Medewerkers worden voortdurend bijgeschoold en getraind.
 
Meerwaarde
Opvanghuis Berlicum werkt met een hecht team van medewerkers. Voordeel is dat er slechts enkele aanspreekpunten zijn voor de cliënt en korte lijnen in de communicatie. Duidelijkheid die voor onze cliënten van groot belang is zien wij als een echte meerwaarde.
 
Zorgaanbod
Het zorgaanbod bestaat uit wonen, begeleiden en dagactiviteit.
De zorginstelling is gelegen in het buitengebied van de Gemeente Sint-Michielsgestel (Berlicum).
Begeleiding vindt plaats vanuit de woonvoorziening en wordt ingevuld door eigen sociaal pedagogisch werkers, diverse woonbegeleiders en ondersteunende medewerkers in kwaliteitsbeleid, administratie en keuken.
Dagactiviteit vindt met name plaats op een vast dagdeel in de week en wordt individueel of in een kleine groep aangeboden. 

 


"Een veilige en rustige omgeving voor iedereen"