Samenwerking / ketenpartners

Om de juiste zorg te kunnen leveren aan de cliënt is samenwerking met de ketenpartners in de regio, maar ook daarbuiten van essentieel belang. Om te voorkomen dat cliënten verzanden in het oerwoud van allerlei administratieve trajecten en overlegstructuren zijn korte lijnen en goede verstandhouding met de diverse ketenpartners van groot belang. Onder andere de navolgende organisaties rekenen wij tot onze ketenpartners:

 • St. Mondriaan (verslavingszorg)
 • Novadic Kentron (verslavingszorg)
 • Reinier van Arkelgroep (GGZ)
 • GGZ Breburg
 • Iriszorg (GGZ)
 • Farent (Sociaal Werk)
 • Smo 's-Hertogenbosch
 • Smo Verdihuis te Oss
 • Smo Traverse te Tilburg
 • Smo Neos te Eindhoven
 • Reclassering Nederland
 • Reclassering Leger de Heils
 • Humanitas Nederland
 • CvTB (bemoeizorg)
 • Mijn Gemeente Dichtbij
 • Cello
 • Dichterbij
 • Trajectvol
 • Werkcarrousel
 • Wijkagenten gehele regio
 • Diverse Penitentiaire inrichtingen
 • Diverse TBS-klinieken