Cliënttevredenheid

Met cliënttevredenheid wordt gerefereerd naar de mate waarin een cliënt tevreden is over de ontvangen zorg- en dienstverlening bij Opvanghuis Berlicum.

Elke drie jaar wordt er een cliënttevredenheidsonderzoek gedaan onder alle cliënten.

Voor het onderzoek is voor een kwantitatieve onderzoeksmethode gekozen. Dit betekent dat met behulp van cijfermateriaal uitspraken worden gedaan over de tevredenheid van cliënten bij Opvanghuis Berlicum. Er is gekozen voor het schriftelijk interview omdat dit gemakkelijk te organiseren is, anoniem is en minder gevoelig voor sociale wenselijkheid.

In dit onderzoek is, in samenspraak met de directie, gekozen om de tevredenheid te meten binnen vooraf gekozen onderwerpen die individueel en samen de mate van tevredenheid over de zorg- en dienstverlening bij de organisatie kunnen beïnvloeden.

Op 13 november 2018 zijn 37 cliënten benaderd om de vragenlijst in te vullen en te retourneren. Er zijn 35 vragenlijst geretourneerd, de respons komt hiermee op 94,6%.

 

  

Cliënten waarderen de zorg- en dienstverlening in Opvanghuis Berlicum met een

rapportcijfer van 8,7%