"Ik geniet weer van het leven"

John vertelt dat, voordat hij in Opvanghuis Berlicum kwam wonen, alcoholgebruik altijd een belangrijk onderdeel in zijn leven is geweest; "In het begin kon ik goed met de alcohol omgaan en dronk ik alleen bij gelegenheden. Ik genoot van de mensen om me heen en het werken. Ik stond vol in het leven en was een levensgenieter. Op middelbare leeftijd is mijn leven veranderd, ik ben door lichamelijke klachten mijn baan verloren. Mijn leven beschouwde ik als uitzichtloos waardoor ik meer alcohol ben gaan drinken. Ik kende geen grenzen meer.

Door het veelvuldig gebruik van alcohol is mijn geheugen dusdanig aangetast dat zelfstandig wonen niet meer mogelijk was. Professionele hulpverlening is ingeschakeld en uiteindelijk ben ik geplaatst in Opvanghuis Berlicum. Nog steeds ben ik dankbaar dat ik hier ben komen wonen.

John van Malsen

Vanaf het moment dat ik in Opvanghuis Berlicum terecht ben gekomen is het alcoholgebruik drastisch geminderd. In het begin dronk ik nog wel dagelijks maar nu drink ik misschien eens per week een drankje. Het lukt me eindelijk om de rode draad van alcohol uit mijn leven te houden. De begeleiding van Opvanghuis Berlicum ziet mij zoals ik ben en behandelt mij niet als iemand met een beperking. Daarnaast blijft mijn zelfredzaamheid gewaarborgd doordat de begeleiding activiteiten aanbiedt zodat ik op mijn manier nog kan deelnemen aan de samenleving. De begeleiding daagt mij uit om mijn geheugen te blijven gebruiken.

Op dit moment maak ik ook deel uit van de cliëntenraad, zo kan ik betrokken blijven en uitgedaagd worden om over algemene zaken te blijven nadenken. De begeleiding observeert mij op een afstandje en stuurt bij waar dit nodig is.

Eindelijk zie ik mijn toekomst weer rooskleurig in. Ik ben me ervan bewust dat zelfstandig wonen niet meer haalbaar is voor mij. De gevaren zijn te groot en door mijn geheugenproblemen kan ik dit ook niet meer. Ik wil dan ook zo lang als mogelijk in het opvanghuis blijven wonen. De omgeving, de begeleiding en de overige bewoners maken mij gelukkig. Ik kan weer stellen dat ik weer geniet van het leven".