Geschiedenis

De Beschermende Woonvorm zoals we die nu kennen vindt zijn oorsprong aan de Hoogstraat 3 te Berlicum. Mina van der Wielen (grootmoeder) maakt in 1924 een begin met de huisvesting en begeleiding van oud-cliënten van de Godshuizen zoals  “”Coudewater”” te Rosmalen, ””Huize Padua”” te Boekel en “”Reinier van Arkel”” te ’s-Hertogenbosch.
Al snel groeide dit uit tot een voorziening die moest worden uitgebreid vanwege de grote vraag.

In 1961 zet zoon Frans van den Dungen met zijn vrouw Rita, de werkzaamheden voort en bouwt de voorziening aan de Hoogstraat uit tot 22 plaatsen. Vanwege een verder toenemende vraag wordt er besloten in 1972 een nieuwe locatie te bouwen en te betrekken in het buitengebied van Berlicum aan de Hooghei 50, met een capaciteit van 30 plaatsen. Dit blijkt ook nu weer niet voldoende en een uitbreiding naar 40 plaatsen wordt gerealiseerd.

In 1988 zet zoon Willy van den Dungen met zijn vrouw Ellen, de werkzaamheden voort en professionaliseert de organisatie tot een AWBZ- en WTZI-erkende zorginstelling. Enige jaren later volgt certificering volgens managementsysteem  “”Harmonisatie Kwaliteit Zorg”” ( HKZ ). Sinds enige jaren is  Opvanghuis Berlicum  WTZI-erkend.

De vierde generatie, zoon Bart Frints, is vanaf januari 2018 toegetreden tot de direktie. De continuIteit van de geboden zorg is zo gewaarborgd voor de komende decennia.

 

 

Foto zonnelust