Missie

Sinds de oprichting in 1924 houdt Opvanghuis Berlicum zich bezig met het bieden van begeleiding en ondersteuning aan mensen met een psychiatrische problematiek, al dan niet gecombineerd met een verslaving, verstandelijke beperking, zware schuldenlast en een justitieverleden. Kenmerkend voor deze doelgroep is dat zij op meerdere leefgebieden over onvoldoende vaardigheden beschikt. De begeleiding en ondersteuning van deze doelgroep richt zich dan ook met name op:

  • dag-nachtritme
  • persoonlijke verzorging
  • ordelijk houden en onderhouden van eigen kamer
  • beheer, inname evenals uitreiken van medicatie
  • gezamenlijk behandelen van post
  • inventariseren en realiseren  van een schuldenregeling
  • dagbesteding, activering en toeleiden naar werk 
  • vergroten van diverse vaardigheden

Kortom alles wat er toe kan bijdragen om tot een stabiele woon-/leef situatie te komen

 

 

Visie

Onze doelgroep is al langer afhankelijk van hulpverlening. Daarnaast geeft onze doelgroep vaak aan niet meer intensief behandeld te willen worden, maar wel te streven naar een stabiele woonplek waarbij eigen regie belangrijk wordt gevonden (cliënt aan het roer). Door een leven waarbij veelvuldig gebruik is gemaakt van hulpverlenende instanties en meerdere opvangvoorzieningen, vaak in zeer wisselende samenstelling, is het woon- en leefritme ernstig verstoord.

Opvanghuis Berlicum is een kleinschalige, doch strak georganiseerde zorgaanbieder die mensen in hun dagelijks functioneren kan ondersteunen en begeleiden. Het uitgangspunt voor deze ondersteuning en begeleiding is dat men streeft naar een stabiele woon-/leefsituatie waarbij er wordt gekeken naar de mogelijkheden die per individu sterk kunnen verschillen. 

Opvanghuis Berlicum beschrijft zichzelf derhalve als een vraaggerichte organisatie waarbij de aanpak individu-gericht is.