Klachten

Opvanghuis Berlicum vindt het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over de diensten die door de medewerkers geleverd worden en werkt daarom constant aan verbetering. Als er cliënten of vertegenwoordigers van cliënten toch ontevreden mochten zijn, zal er in eerste instantie altijd gezocht worden naar een oplossing voor de ontevredenheid door de medewerker en de cliënt. Als zij er samen niet uitkomen is er altijd de mogelijkheid om op te schalen naar de directie.

Interne klachtenfunctionaris
De interne klachtenfunctionaris bestaat uit leden van de voormalige klachtencommissie en is door de organisatie in staat gesteld om klachten van cliënten te behandelen, zonder daarbij belemmerd te worden door kennis van de organisatie of relaties ten opzichte van collega's of managers. De interne klachtenfunctionaris kan rechtstreeks benaderd worden door de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger.

Cliëntvertrouwenspersoon
De cliënt en/of zijn vertegenwoordiger kan bij het bespreken van een klacht ondersteuning vragen van de cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon staat altijd aan de kant van de cliënt.
Cliënten kunnen hier terecht met hun verhaal. De cliëntvertrouwenspersoon luistert en bespreekt de mogelijkheden om de klacht op te lossen. Bijvoorbeeld door het organiseren van gesprekken met:

  • de medewerker over wie de klacht gaat
  • de interne klachtenfunctionaris
  • de directie

De cliëntvertrouwenspersoon kan de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger ook ondersteunen bij het schrijven van een brief naar de geschillencommissie

Geschillencommissie
Opvanghuis Berlicum is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen. Wanneer een Wlz of Zvw cliënt een geschil heeft met de zorgaanbieder kan hij/zij zich melden bij de geschilleninstantie waarbij de zorgaanbieder is aangesloten.

Tot op heden zijn er 0 klachten gemeld bij de klachtencommissie of Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Voor meer informatie over het klachtenreglement klik hier