De vierde generatie

Zoon Bart Frints maakt vanaf januari 2018 deel uit van de direktie.                                                                      De continuIteit van de zorg is voor de komende jaren gewaarborgd.                                                                        We wensen hem veel succes toe voor de toekomst.