Opvanghuis Berlicum

Opvanghuis Berlicum is sinds 1920 actief in de maatschappelijke opvang en biedt beschermd wonen aan mensen met een psychiatrische achtergrond, al dan niet in combinatie met een verslaving, verstandelijke beperking, problematische schulden en/of een justitieverleden.
Kenmerkend is dat de doelgroep op meerdere leefgebieden over onvoldoende vaardigheden beschikt.

Opvanghuis Berlicum beschikt over het HKZ-certificaat waarmee de instelling voldoet aan de eisen gesteld in de norm: NEN-EN-ISO 9001:2008
 
 
 

Belangrijk om te weten

Item 1

89,5% van onze clienten waarderen Opvanghuis Berlicum in het clienttevredenheidsonderzoek in november 2015 met een 8,2.

Item 2

In het medewerkers- tevredenheidsonderzoek in januari 2015, werd Opvanghuis Berlicum gewaardeerd met een 8,1.

Item 3

In januari 2017 heeft het merendeel van de ketenpartners de aandachtspunten in de onderlinge samenwerking beoordeeld met 'goed' en 'zeer goed'.

Item 4

In mei 2017 is het HKZ-certificaat NEN-EN- ISO 9001 weer verlengd.

    
       Wij zijn sinds 2011 een WTZi erkende instelling.